top of page

KENYA HAKKINDA

 

Kenya, Hint Okyanusu'na kıyısı olan bir doğu Afrika ülkesidir.

Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan,

kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali ile komşudur.

Başkenti Nairobi'dir.

 

Coğrafi konumu: 1 00 Kuzey enlemi, 38 00 Doğu boylamı

Sınırları: toplam: 3,446 km

Sınır komşuları: Etiyopya 830 km, Somali 682 km, Sudan 232 km, 

Tanzanya 769 km, Uganda 933 km

Sahil şeridi: 536 km

İklimi: Kıyıda tropikal, iç kesimde çöl iklimi hakimdir.

Deniz seviyesinden yüksekliği: En alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m En yüksek noktası: Kenya Dağı 5,199 m

Doğal kaynakları: Altın, kireçtaşı, soda, tuz, hidro güç, vahşi doğa

Sulanan arazi: 660 km² (1993 verileri)

Doğal afetler: Kuraklık ve su baskınları

 

Kenya'da Etnik Gruplar

Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyu'lar nüfusun %25ini oluşturur, başkent Nairobi çevresinde yoğun olarak yaşarlar ve geleneksel olarak politik iktidarı elinde tutan grup olmuştur.

 

Luhya'lar ülkenin ikinci büyük etnik grubunu oluşturur. Batı Kenya'da Uganda sınırının güney kesimlerinde yaşarlar.

Batı Kenya'da Victoria Gölü çevresinde yerleşmiş Luo'lar Kenya'nın üçüncü büyük etnik grubunu oluşturan halktır ve Uganda veTanzanya'da yaşayan halklarla akrabadırlar. Son dönemlerde yaşanan bölgesel savaşlar Luo'ların Kikuyu yönetimiyle tarihi hesaplaşmasından ibarettir.

Kenya'nın dördüncü büyük etnik grubu Kalenjin'ler, beşinci ise Kamba'lardır. Kambalar geleneksel olarak askeriyede söz sahibi roller üstlenmişlerdir. Altıncı en büyük etnik grup olan Kisii'ler nüfusun %6'sını oluşturur ve politik olarak Luo'lar gibi Kikuyu karşıtı bir duruş sergilerler.

 

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar

ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), EADB (Doğu Afrika Kalkınma Bankası), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNAMSIL (BM Sierra Leone Misyonu), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna-Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO

 

GSYİH (satınalma gücü paritesi):
65950000000 $ (2010 verileri)
dünya ülke karşılaştırması: 82
63420000000 $ (2009 tahmini)
61780000000 $ (2008 tahmini)
not: veri 2.010 $ olan

 

GSYİH (resmi döviz kuru):
32420000000 $ (2010 verileri)

 

GSYİH - reel büyüme oranı:
4% (2010 tahmini)


Dünya ülke karşılaştırması: 86
% 2.6 (2009 verileri)
% 1.7 (2008 verileri)

 

GSYİH - Kişi (PPP) başına:
1600 $ (2010 verileri)
Dünya ülke karşılaştırması: 200
1600 $ (2009 tahmini)
1600 $ (2008 tahmini)
Not: veri 2.010 $ olan

 

GSYİH - sektörlere göre dağılım:
Tarım:% 22
Endüstri:% 16
Hizmetler:% 62 (2010 verileri)
İşgücü:
17.940.000 (2010 verileri)
dünya ülke karşılaştırması: 33

 

İş Gücü - sektörlere göre:
Tarım:% 75
Sanayi ve hizmetler:% 25 (2007 verileri)

 

İşsizlik oranı:
% 40 (2008 verileri)
Dünya ülke karşılaştırması: 185
% 40 (2001 verileri)

 

Elektrik - Üretim:
5223000000 kWh (2008 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 112

 

Elektrik - Tüketim:
4863000000 kWh (2008 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 110

 

Elektrik - ihracatı:
58.300.000 kWh (2007 tahmini)

 

Elektrik - ithalat:
22,5 milyon kWh (2007 tahmini)

 

Petrol - üretim:
0 bbl / gün (2008 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 160

 

Yağ - tüketimi:
76.000 bbl / gün (2009 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 88

 

Petrol - ihracatı:
7270 bbl / gün (2007 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 98

 

Petrol - ithalatı:
80.530 bbl / gün (2007 tahmini)
Dünya ülke karşılaştırması: 71

 

Petrol - üretimi:


Cari işlemler dengesi:
- 1414000000 $ (2010 verileri)
Dünya ülke karşılaştırması: 148
- 1611000000 $ (2009 tahmini)

kenya vizesi,kenya vize,kenya vize evrakları,kenya konsoloslugu,kenya vize istiyor mu,kenya vize ücreti,kenya vize fiyatı,kenya konsolosluğu,kenya vize evrakları nelerdir
bottom of page